Клучен збор: обои

Поларно мече

Потребни материјали:   2 листа хартија – А4; водени бои; црн маркер; стикери очи; ножици; лепило. Обојте го едниот лист... >>

Слончиња од хартиени чинии

Потребни материјали: Хартиени чинии; Ножици; Лепак; Бела хартија; Црн фломастер; Водени бои/Темперни бои. Нјпрвин исечете ја хартиената чинија како што... >>