Креативност и промена на образовните парадигми!

Во ова видео преку анимација Кен Робинсон ни зборува за промента на образовните парадигми.

Кен Робинсон вели:„ Имаме систем на образование, кој е моделиран врз интересот на индустријализмот. Училиштата се сеуште организирани како во една фабричка линија, постојано се повторува истото…“

Тој  поставува надворешна поврзаност помеѓу три загрижувачки трендови:  зголемување на стапките на напуштање, смалување на уметноста во училиштата и АДХД…

Погледнете го видеото.