Драги родители,
Никулец Креатива е регистрирана приватна детска градинка која според проценките на Министерстството за труд и социјална политика ги исполнува сите стандарди и нормативи за работа.

Дозволете ни накратко да ви објасниме зошто да ја одберете нашата градинка НИКУЛЕЦ КРЕАТИВА 2020 како место за раст и развој на вашето дете.

ЗАТОА ШТО:

Надворешната средина ја практикуваме како педагошки простор за играње, учење и развој на деца од 3 до 6 годишна возраст.

ГРАДАТ САМОДОВЕРБА И ОТПОРНОСТ

Надворешната средина овозможува многу можности на децата физички да се предизвикуваат, ако тие самите сакаат. Овие „предизвици по избор“ можат да бидат искачување по дрва, движење по камења или едноставно скокање на јаже. Секој пат кога децата ќе совладаат вакви самодадени предизвици, тие добиваат чувство на успех и со тоа расте нивната самодоверба. При обидот да ги совладаат предизвиците децата градат отпорност и учат како да станат и пробаат пак, ако веднаш не успеат да го совладаат предизвикот. Децата учат дека упорноста и трудот носи до развој и подобрување, а овој позитивен начин на живеење ќе им помогне во понатамошниот раст и развој.

СЕКОЈДНЕВНО СЕ ПРАКТИКУВА ТИМСКА РАБОТА И СОРАБОТКА

Социјалните способности се важен дел од нашата градинка, бидејќи децата и возрасните во текот на денот слободно контактираат еден со друг. Околината е поддржана со висока демократска атмосфера која што овозможува децата да бидат рамноправни со возрасните. Ова предизвикува чувство на одговорност и исто така чувство на припадност во групата. Во ваква средина, децата брзо учат да ја ценат тимската работа и соработка додека работат заедно во изградба на нешто или си помагаат да совладаат нови предизвици. Дали е тоа изразено само како поддршка на другарчето да се качи на дрво, или му помагаат на друго да собере дрвца, соработката и почитта што ја имаат децата еден кон друг е навистина неверојатна. Слободата да изберат активности предизвикува секојдневни преговори, бидејќи децата комуницираат за тоа што би сакале да прават заедно. За време на групни проекти тие се поттикнати сами да решат проблеми и ова ги учи како да направат компромис и да решат проблем на функционален начин. Преку овој слободен избор, децата исто така можат да видат како нивните одлуки влијаат врз другите и со тоа се развива емпатијата.

ПСИХОЛОШКАТА, ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИЈАЛНАТА БЛАГОСОСТОЈБА Е БИТНА ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА

Надворешната средина на многу начини позитивно влијае врз психолошката и емоцииналната благосотојба на детето, преку поврзувањето на децата со природата или секојдневната физичка активност што ја има детето. Играњето во природа има смирувачки ефект врз децата бидејќи тие можат да ја истрошат својата енергија во околина која што нема големи рестрикции што обично се наоѓаат во затворените простори. Мирната природна околина им дозволува на децата да се фокусираат и да бидат концентрирани на тоа што го прават, а тоа носи чувство на „континуитет“ што е важно за душевната благосостојба. Исто така има многу биолошки ефекти, како на пример го намалува стресот кај децата и го зголемува витаминот Д кој испушта серотонин (со друго име среќен хормон) до мозокот, важен за регулирање на емоциите кој спречува депресија и анксиозност. Децата се изложени на природна светлина која што го регулира хормонот мелатонин, кој го релаксира телото и им овозможува добро спиење, па на тој начин им помага на децата да се чувствуваат посвежи и спремни за нови предизвици.

СЕ ПОТТИКНУВА НЕЗАВИСНОСТА И ПРОЦЕНКАТА НА РИЗК

Надворешната средина ги поттикнува децата да бидат понезависни. Колку повеќе успеваат да ги совладаат овие предизвици толку повеќе сфаќаат дека можат тоа да го прават сами. Иако нашите воспитувачи се секогаш таму да им помогнат и водат децата, тие исто така ги охрабруваат да пробаат. Проценката на ризик е исто така интегрална способност што ја има нашиот тим и ја овозможува, преку охрабрувањето на децата да размислуваат на потенцијалните исходи на нивните планирани активности. Колку повеќе децата вака размислуваат, толку подобри стануваат и на тој начин се надополнува нивното чувство за самостојност. Низ годините, општеството има стекнато навика децата да се чуваат во „стаклено ѕвоно“, но голем број на истражувања имаат покажано дека преземањето на ризици е важно за развивањето на децата. При проценка и превземање на соодветни ризици, детето учи на што е способно и станува одговорно. Ова исто така води кон стекнување на поголема самодоверба.

ПРОГРАМА

Рабитиме по Програма за рано учење и развој, базирана врз стандардите за рано учење и развој на УНИЦЕФ. Инспирирани сме од повеќе извори на знаење, вклучувајќи познати уметници и научници, како што се Waldorf Education, Montessori Education, извидничкото движење, PBL, Gardner Intelligences и други. Овие теории и фасцинантни луѓе ја осветлуваат нашата креативност и претходните искуства и не поттикнуваат да создаваме нови животни авантури. Од секои од нив избравме специфични методи, филозофии и техники кои веруваме дека ќе им помогнат на нашите деца да создааваат здрави меѓусебни односи и поисполнет живот.

Програмата е структурирана околу пет области:

  • Благосостојба и припадност
  • Истражување и креативност
  • Јазик и литература
  • Социјална одговорност и разновидност
  • Музика, спорт, уметност и наука

Постои уреден ритам на работа, кој му обезбедува на детето сигурност, но во рамките на ритамот, планот и програмата се обликуваат врз основа на потребите на детето. Исто така, детето има можност да испроба разни уметнички и работни активности (везење, плетење, цртање, сликање, вајарство, обработка на дрва, одгледување растенија, домашни работи, свирење инструменти и др.) за да може да открива што го интересира, во што е добар. Активности се осмислени да го вклучат детето во сите нивоа - физичко, ментално, емоционално, духовно.

АКТИВНОСТИ ВО ПРИРОДА

Акцентот во нашата градинка е ставен на природата и надворешниот свет. Децата се надвор секој ден и се во контакт со природата, независно на временските услови (во лето во сенка, на есен во дождливи мантили и чизми, во зима со топли шалчиња, ракавици и капи). Надвор, во „реалниот живот“ е местото каде децата најдобро учат. Таму ги користат сите сетила со гледање, слушање, чувствување, мирисање, вкусување. Природата ја поттикнува љубопитноста, креативноста и соработката, ги буди емоциите и ги тера да се грижат за околината, природата и за другите.

НАШИОТ ТИМ

Тимот на Никулец Креатива e составен од креативни лиценцирани едукатори кои постојано се грижат за потребите на децата. Секогаш се подготвени да му помогнат на детето во вклучување на сите игри и активности, создавајќи секогаш позитивна атмосфера за работа.

Контакт

Телефон: 071 224 841 и 078 553 722
Е-mail: nikulecgradinka@gmail.com