Како да направиш мини летало – змај?

2016-09-07

Потребни материјали:

 

  • шарена хартија или обичен лист хартија кој може да го исшарате;
  • пластични сламки;
  • дебел конец;
  • линијар;
  • ножици;
  • лепило;
  • фломастери/дрвени боици.

mini-paper-kites-materials

  1. Со ленијарот нацртајте го леталот змај и исечете го.

mini-paper-kites-steps-1

2. Залепете го едниот лист хартија со другиот, за леталот да добие на тежина и да биде шарено од две страни.

mini-paper-kites-steps-3

3. На едната страна од листот залепете го конецот вкрстено и на него залепете ги пластичните цевки. Заврзете го еднит крај од конецот на местото каде што се спојуваат цевките, а на другиот крај закачете мал дел од пластичната цевка за да можете да управувате со леталото. На долниот дел од леталото залепете декоративен конец.

mini-paper-kites-steps-2

3. Проверете дали има надвор ветер и пуштете го змајот да лета притоа држете го за малиот дел од пастичната цевка која ја заврзавте за него.

mini-paper-kites-craft-for-kids-4